Зразок щоденника про проходження практики

Навчальна практика Згідно з навчальними планами студенти третього курсу денної та заочної форми навчання повинні пройти навчальну практику, студенти четвертого та п'ятого курсу виробничу практику. Терміни проходження практики визначаються керівництвом факультету згідно навчальних планів. Навчально-методичний керівник практики від юридичного факультету — доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Храмцов Олександр Миколайович. Робочий зразок щоденника про проходження практики 057 707-54-85. Практику студенти проходять на підприємствах, установах та організаціях які здійснюють юридичну діяльність судові та правоохоронні органи, органи прокуратури, юридичні департаменти та відділи органів державної влади та місцевого самоврядування, юридичні служби підприємств, установ та організацій тощо. Місця проходження практики студентами денної форми навчання визначаються керівництвом факультету згідно з укладеними довгостроковими договорами. Студенти заочної форми навчання заключають угоду з базою практики. Перед початком практики студенти проходять відповідні інструктажі по техніці безпеки. Особа, яка не пройшла інструктаж не допускається до проходження практики. За результатами практики студент: 1. Складає наступні документи : • план проходження практики - звіт про проходження практики • щоденник зразки надаються в додатках до положення про проходження практики 2. Отримує характеристику від бази практики. Характеристика підписується керівником бази зразок щоденника про проходження практики і завіряється гербовою печаткою. Характеристика повинна містити оцінку бази практики: «незадовільно», «задовільно», «добре» або «відмінно». Збирає копії та зразки документів з якими працював під час практики або які характеризують діяльність бази практики. Кількість таких документів повинна складати 10-12 екземплярів. До захисту не допускаються матеріали: • в яких відсутні необхідні документи • характеристика студента має оцінку «незадовільно» Прийняття матеріалів практики відбувається комісією у складі викладачів кафедр юридичного факультету: • для студентів денної форми навчання упродовж наступного після практики семестру • для студентів заочної форми навчання: під час наступної після практики сесії. Форма контролю навчальної практики — залік. Форма контролю виробничої практики — іспит. З усіх питань, пов'язаних з проходженням практики необхідно звертатись до навчально-методичного керівника практики юридичного факультету Храмцова Перед початком практики студент повинен: 1. Зразок щоденника про проходження практики направлення на практику за встановленим зразком 2. Оформити повідомлення про прибуття на практику за встановленим зразком 3. Укласти угоду про проходження ним навчальної практики між Харківським національним університетом імені Каразіна та базою практики. Угода має бути укладена до початку практики 4. Узгодити з керівником практики юридичного факультету план проходження навчальної практики За результатами практики студент повинен: Скласти звіт про проходження навчальної практики. Отримати характеристику від бази практики. Характеристика має бути підписана керівником практики від бази практики та завірена печаткою. Характеристика обов 'язково має містити оцінку бази практики: "незадовільно", "задовільно", "добре" або "відмінно". Зібрати матеріали практики: копії або зразки документів, з якими студент працював під час навчальної практики або які характеризують діяльність бази практики. Скласти Щоденник практики З ахист матеріалів навчальної практики відбудеться: для студентів денної форми зразок щоденника про проходження практики на початку наступного семестра; для студентів заочної форми навчання: під час наступної сессії.

Официальный сайт электронной библиотеки
ds207.ru © 1999—2016 Электронаая библиотека